Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: open

4 laptops (geen foto) en meubilair (foto’s in bijgevoegd bestand)

Omschrijving

Tegenprestatie: ter plekke wordt hier iets over afgesproken.
Het bijgesloten bestand is niet zo duidelijk omdat het een kopie is van een PDF bestand.
Dit zullen wij nog apart sturen.

Match informatie

Aanboddatum 23-11-2017