MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Wat kan ik als maatschappelijke organisatie doen?

Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij uw maatschappelijk werk. Bijvoorbeeld een aanvraag in het kader van een speciale avond of project. Of misschien wilt u een aanvraag doen bij één van onze vaste lopende projecten, zoals bijvoorbeeld de Spullenbank.

Soms kunnen maatschappelijke organisaties niet alleen ontvanger, maar ook aanbieder zijn. Bijvoorbeeld als zij aangeboden materiaal door willen spelen naar andere stichtingen en/of verenigingen.

Maatschappelijke organisaties kunnen hun vraag (of aanbod) tot twee weken voorafgaand aan de Matchgroep-bijeenkomsten indienen.

Aanvraag indienen

Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij uw werk. Dat kan direct via een formulier op deze website.

De aanvraag wordt besproken tijdens de eerstvolgende vergadering van de Matchgroep. Tijdens deze vergadering wordt besloten of de aanvraag wordt aangenomen of afgewezen. Richtlijn is daarbij dat het project bijdraagt aan de leefkwaliteit van mensen in Roermond.

Een aangenomen verzoek wordt vermeld op deze website en verspreid onder onze betrokkenen. De ‘jonge honden’ of ‘oude rotten’ van de Matchgroep bemiddelen tussen bedrijven met een mogelijk aanbod en de stichting of vereniging van wie het verzoek afkomt. Zodra er een match gemaakt is, worden beide partijen met elkaar in contact gebracht en kan de match vorm krijgen.

Aanbod aanbieden

Maatschappelijke organisaties kunnen soms meer zijn dan alleen ontvanger, soms ook aanbieder. Bijvoorbeeld als de ene organisatie een aanbod moet afslaan, wat bij andere stichtingen en/of verenigingen goed van pas kan komen, is het handig als verschillende maatschappelijke organisaties elkaar kunnen vinden.